Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

frestyle
frestyle
frestyle
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
frestyle
0307 d92d 390
frestyle
3460 0a9c 390
Reposted fromslodziak slodziak
frestyle

April 29 2015

frestyle
Tylko kurwa ja jestem zdolna do tego żeby konkurencję na własnych plecach wyhodować :)
-xoxo.
frestyle
9407 f72e 390
Reposted fromalleyways alleyways viaGirlTiger GirlTiger
frestyle
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
Reposted fromtomowa tomowa viaGirlTiger GirlTiger

April 23 2015

frestyle
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viaszyszaak szyszaak
frestyle
7114 ea17 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
frestyle
6295 db67 390
Reposted from13thfriday 13thfriday viachica chica
frestyle
0561 1ec9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachica chica
frestyle
i krzyczę 'weź mnie ratuj', kiedy patrzysz w moje oczy
— bonson/matek
frestyle
Jestem zuchwały, bezczelny, zachłanny i co?
Od kiedy pamiętam chciałem zobaczyć wszystko
— Eldo "Spacer"
Reposted fromxalchemic xalchemic
frestyle
Powinna skakać z radości że ich Wielki Dzień jest coraz bliżej, a tymczasem przez Niego ryczy w poduszkę__ 
Życie, daj znak w którą stronę iść, bo oszaleję..
— A.
Reposted fromdorothi dorothi
frestyle


Trzymam się papierosa
, żeby się nie zgubić.

— Świetlicki
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNataly Nataly
frestyle
Bywa, iż sobą zdumiewam siebie.
— Witold Gombrowicz
frestyle
Reposted fromoll oll viahesiamela hesiamela
frestyle
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaprecieux precieux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl