Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2015

frestyle
4817 3950 390
...
Reposted fromamazing96 amazing96 viahesiamela hesiamela
frestyle
Upijmy się, tak żebym mogła Cię pocałować, a winę zrzucę na wódkę.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
frestyle
2894 bb6f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
frestyle
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie, i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viathereover thereover
frestyle
8661 ba85 390
frestyle
5702 cd8f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
frestyle
7960 bc37 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
frestyle
3727 0544 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
frestyle
frestyle
frestyle
frestyle
frestyle
frestyle

May 01 2015

frestyle
7455 3436 390
Reposted fromdranger dranger viaimagiinatiion imagiinatiion
frestyle
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
frestyle

Jednocześnie chcę i nie chcę Cię spotkać. Boję się spojrzeć Ci w oczy, ale zastanawiam sie co mogłabym w nich zobaczyć. Wycięłam Cię już z życia, ale nie z siebie, nie z głowy, nie z myśli.

— !
Reposted frommalusiaa malusiaa viaAmericanlover Americanlover
frestyle
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa

April 30 2015

frestyle
-Ludzie są obrzydliwie źli.
-Są głupi, a nie źli. Głupi. To nie to samo. Zło zakłada jakąś moralną determinację, jakiś zamiar i pewną myśl. A głupiec nie pomyśli ani się nie zastanowi.
— ,,Cień wiatru"-Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromaynis aynis viaGirlTiger GirlTiger
frestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl